ПРЕДМЕТЫ ТЕСТОВ

Тәлим бағдарларының шифрыТәлим бағдарларыТест блокларыБалл
15230100Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты
3,1
2,1
1,1
25230600ФинансМатематика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты
3,1
2,1
1,1
35230900Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша)Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты
3,1
2,1
1,1