The subject set of entrance tests

Тәлим бағдарларының шифрыТәлим бағдарларыТест блокларыБалл
15230100Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты
3,1
2,1
1,1
25230600ФинансМатематика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты
3,1
2,1
1,1
35230900Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша)Математика (информатика менен)
Шет тили
Ана тили ҳәм әдебияты
3,1
2,1
1,1