ҚАЗАҚ МИЛЛИЙ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИНИӉ ИЛИМПАЗЫ ҚМУДА САБАҚ ӨТПЕКТЕ

By | 12.03.2020

Соңғы жыллары билимлендириў саласында сырт еллердиң алдыңғы тәжирийбелерин университетимизде оқыў процессине енгизиў мақсетинде көпшилик еллердиң жоқары оқыў орынлары ректорлары менен шәртнама-меморандумлар дүзилген болып, бул өз нәтийжесин берип келмекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 20-апрельдеги «Жоқары билимлендириў системасын және де раўажландырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарында белгиленген ўазыйпалардың орынланыўы бойынша экономика факультетинде Казақ Миллий аграр университети «Менеджмент ҳәм агробизнести шөлкемлестириў» кафедрасы доценти, PhD Исмаилова Айгуль Қанатбаевна 2-курс туризм бакалавр бағдары студентлеринен дүзилген инглис тилин жақсы билетуғын студент-жасларымызға «Туристлик рекреациялық аймақларды жойбарластырыў» пәнинен ҳәм 1-курс «Экономика», «Бухгалтериялық есап ҳәм аудит», «Финанс» «Туризм» топарларына «Экономикалық теория» пәнлери бойынша инглис тилинде лекция ҳәм әмелий сабақлар өтип келмекте. Илимпаз А.Исмайлова 13-март күни университетимизде болып өтетуғын халықаралық семинарда өзиниң баянаты менен қатнасады.

Әлбетте, бундай сырт ел қәнигелериниң сабақ өтиўи студент-жасларда өз қәнигелигине, илимге қызығыўшылығын және де арттырыўына исенемиз.

ҚМУ Баспасөз хызмети.