Экономика факультетинде «Қизлар давраси» көрик таңлаўының факультет басқышы өткерилди

By | 18.02.2020

Университетимиздиң «Мәденият сарайы» нда Экономика факультети студент-қызлары арасында «Қизлар давраси» таңлаўы болып өтти. Таңлаўда факультетте оқып атырған студент-қызлардан 7 қыз 4 шәрт бойынша өз ара беллести. Таңлаў студент-қызлардың өзин таныстырыўлары, китапханлық мәдениятын үгит-нәсиятлаў, аспазлық сырлары ҳәм шаңарақ жәмийеттиң бир тиреги екенлиги, және де, өз өнерлерин көрсетиў сыяқлы шәртлерден ибарат болды.

Таңлаўды әдил төрешилер қурамы баҳалап барды.

Таңлаў жуўмағы бойынша «Туризм» тәлим бағдарының 1-курс студенти Жалиева Фарида ҳәмде «Мәденият ҳәм көркем өнер мекемелерин шөлкемлестириў ҳәм басқарыў» тәлим бағдарының 1-курс студенти  Ахмедова Гулайымлар женимпаз деп табылып университет басқышында қатнасыў имканиятына ийе болды.  Барлық белсенди қатнасқан қызларымызға келешекте  оқыўларында табыслар тилеп қаламыз.