#Спорт_айлығы Факультетимиз профессор-оқытыўшылары жеңимпаз болды

By | 14.05.2019

Усы жылдың май айы – «Спорт айлығы» деп жарияланыўы мүнәсебети менен 6-7-май күнлери университетимиздиң барлық профессор-окытыўшылары арасында спорттың волейбол түри бойынша жарыс шөлкемлестирилди.

Университетимиздиң барлық факультет профессор-оқытыўшылары арасында болып өткен жарыс жуўмағында Социал-экономикалық факультетиниң профессор-оқытыўшылары сыйлы 3-орынды ийелеп, жеңимпаз атанды.

Әлбетте, бундай спорт илажларының шөлкемлестирилиўи университет профессор-оқытыўшылардың келешегимиз болған жасларды еле де терең тәлим-тәрбия бериўде өзиниң унамлы нәтийжесин беретуғынлығына исенемиз.