Monthly Archives: Сәуір 2019

Усы жылдың 27-апрель күни Социал-экономикалық факультети Экономикалық теория кафедрасының профессор-оқытыўшылары Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 9-ноябрь күнги 917-санлы буйрығы талапларын орынлаў мақсетинде Мойнақ районы 2- 5-санлы улыўма билим бериў мектеплери ҳәм 1 ИДУМ да илажлар шөлкемлестирди. Илаж даўамында Экономикалық теория кафедрасының баслығы Г.Утемуратова “Мектеплерде экономикалық пәнлерди үйретиўдиң инновациялық усыллары” атамасында семинар шөлкемлестирди. Семинар мектеп оқытыўшылары ҳәм оқыўшы-жасларының өз ара пикир алмасыўлары менен даўам етти. Б.Сарсенбаев, Факультеттиң Жаслар менен ислесиў бойынша декан орынбасары.

By | 27.04.2019

Бүгин университетимиздиң Социал-экономикалық факультети Бухгалтериялық есап ҳәм аудит бағдары студентлери университет әтирапын көгалландырыў жумысларына кирисип кетти. Университетимиздиң бәрше студент-жасларын өзлери оқып атырған оқыў орнының әтирапын көгалландырыў жумысларына белсене қатнасыўға шақырып қаламыз. К.Мамутова, 2-курс Финанс бағдарының студенти.

«Жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў» атамасында ушырасыў шөлкемлестирилди

By | 26.04.2019

Социал-экономикалық факультетинде шөлкемлестирилген ушырасыўда факультеттиң Жаслар менен ислесиў бойынша декан орынбасары Б.Сарсенбаев, 1-санлы республикалық психоневрологиялық диспансериниң шыпакери Жулдыз Заримова, Қарақалпақстан Республикасы АИЖСқа қарсы гүресиў орайы лаборант-шыпакери Умитай Төлепбергенова ҳәм факультеттиң студент-жаслар қатнасты. Ушырасыўда студентлерге АИЖСның пайда болыўы, АИЖС адам денесинде қалай пайда болып қалыўы ҳаққында кең түрде түсиниклер берип өтти. Илажда бул кесилликтиң алдын алыў… Read More »

Университетимизге тағы бир (PhD) докторы қосылды

By | 26.04.2019

Социал-экономикалық факультети Экономикалық теория кафедрасының ассистенти Таспанова Айзада Кенжебаевна «Корхоналар айланма маблағларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш» темасында экономика илимлери бойынша философия докторы (PhD) илимий дәрежесин алыў ушын усынылған диссертациясын Ташкент мәмлекетлик экономика университети ҳәм Өзбекстан Республикасы Банк-қаржы академиясы қасындағы DSc.27.06.2017.I.16.03 санлы Илимий кеңестиң 2019-жыл 25-апрель күнги мәжилисинде табыслы қорғап шықты. Биз де өз гезегинде университетимиздиң ҳәм… Read More »