Сабақлар қызғын өтпекте

By | 02.03.2019

Алдын хабар бергенимиздей, Қазақстан миллий аграр университети «Менеджмент ҳәм агробизнести шөлкемлестириў» кафедрасы PhD оқытыўшысы Айгул Исмайлова Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Социал-экономикалық факультетинде өз лекция ҳәм әмелий сабақларын өтип келмекте.

Мине, бүгин де Айгул Исмайлова университетимиздиң Социал-экономикалық факультетинде «Миллий экономика ҳәм оның макро экономикалық көрсеткишлери» атамасында лекция ҳәм әмелий сабақларын Қазақстан Республикасы тәжрийбеси бойынша өтти.

Ол өз лекция сабақлары ўақтында студент жасларға миллий экономика көрсеткишлери ЖИӨ ҳәм ЖМӨ ҳаққында, макроэкономикалық сиясат ҳаққында, экономикалық өсиў ҳаққында, миллий дәраматлар ҳәм ЖИӨ ниң есаплаў калькуляциясын түсиндирип берди.