Monthly Archives: Наурыз 2019

Өз ара бирге ислесиў бойынша пикир алмасты

By | 15.03.2019

Бүгин Қазақстан Республикасының С.Байшев атындағы Ақтөбе университетинен профессор-оқытыўшылар университетимизге келди. Оларды университеттиң Илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша проректоры И.Турдымамбетов қабыллады. Дәслеп, университеттиң Илимий ислер ҳәм инновациялар бойынша проректоры И.Турдымамбетов ректор атынан мийманларға Қарақалпак мәмлекетлик университетине келгенлиги ушын миннетдаршылыгын билдирип өтти. Буннан соң, мийманлар да еки университет арасында өз ара бирге ислесиў жаксы жолға қойылғанлығын келтирип… Read More »

Сабақлар қызғын өтпекте

By | 02.03.2019

Алдын хабар бергенимиздей, Қазақстан миллий аграр университети «Менеджмент ҳәм агробизнести шөлкемлестириў» кафедрасы PhD оқытыўшысы Айгул Исмайлова Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Социал-экономикалық факультетинде өз лекция ҳәм әмелий сабақларын өтип келмекте. Мине, бүгин де Айгул Исмайлова университетимиздиң Социал-экономикалық факультетинде «Миллий экономика ҳәм оның макро экономикалық көрсеткишлери» атамасында лекция ҳәм әмелий сабақларын Қазақстан Республикасы тәжрийбеси бойынша өтти. Ол өз… Read More »