Социал-экономика факультети Философия қәнигелиги студентлери менен «Инсанпәрўарлық» темасында сәўбетлесиў кешеси болып ѳтти

By | 22.02.2019

Кешени факультет деканы Т.Жиемуратов ашып берди. Ол ѳз сѳзинде инсаныйлық пазийлетлер ҳақкында түсиник берип ѳтти. Хәзирги глобалласқан жәмийетте инсанның руўхый жақтан жетик болыўы оның келешекте жәмийетте керекли инсан болыўының негизи екенлигине дыққат қаратты.

Оннан соң факультет жаслар менен ислесиў бойынша декан орынбасары Б.Сәрсенбаев, аға оқытыўшы Ѳ. Жуманазаров, 1-2-34-курс философия топары басшылары, А.Оразбаев, Р.Мамбеткаримов, Н.Заретдинова, Г.Кутымовалар да сѳз сѳйлеп, жасларды инсанпарўарлыққа шақырыўшы баянатлар қылды ҳәм ѳмирлик тәжрийбелери менен бѳлисти. Кеше сораў-жуўаплар менен даўам етти.

 Р.Жуманазаров,

Социал-экономика факультети студенти